Dicționar termeni asigurari

Cei mai importanti termeni:

Asigurat

Persoana fizica sau juridica care, in schimbul primei de asigurare platite asiguratorului, isi asigura bunurile impotriva anumitor calamitati naturale sau accidente; persoana fizica ce se asigura pentru anumite evenimente ce pot aparea in viata sa; persoana fizica sau juridica care se asigura pentru prejudiciul pe care il poate produce unor terte persoane.

Asiguratorul

Persoana juridica (societatea de asigurari), care in schimbul primei de asigurare incasate de la asigurati, isi asuma raspunderea de a acoperi pagubele produse bunurilor asigurate pentru anumite calamitati naturale sau accidente, de a plati suma asigurata la un anumit eveniment intervenit in viata persoanelor asigurate sau de a plati o despagubire pentru prejudiciul de care asiguratul raspunde, in conditiile legii, fata de anumite persoane.

Broker de asigurare

Persoana juridica romana sau straina, autorizata in conditiile prezentei legi, care, pentru clientii sai, negociaza sau incheie contracte de asigurare si acorda alte servicii in legatura cu protectia impotriva riscurilor sau cu regularizarea daunelor.

Carte verde

Reprezinta un certificat de asigurare auto internationala, ce se emite conducatorilor auto care calatoresc pe continentul european, ca dovada a faptului ca au incheiat o asigurare, pentru a respecta cerintele minime ale statelor in care intra.

Coasigurare

Operatiunea prin care doi sau mai multi asiguratori subscriu acelasi risc, fiecare asumandu-si o cota parte din acesta

Dauna

Paguba cauzata asiguratului in urma producerii unuia dintre riscurile pentru care esta incheiata asigurarea.

Dauna totala

Avarierarea in totalitate a bunului asigurat, astfel incat reparatia sa sa devina total neeconomica din cauza nivelului ridicat al costurilor pentru reparatie.

Fransiza

Partea din valoarea daunei stabilita ca suma fixa ori procent din suma asigurata, suportata de asigurat pentru fiecare eveniment. Fransiza se stabileste si se consemneaza in polita in aceeasi valuta ca si suma asigurata. Existenta fransizei il determina pe asigurat sa manifeste mai multa grija pentru prevenirea pagubelor.

Prima de asigurare

Suma de bani care trebuie platita de catre asigurat catre asigurator, in conformitate cu clauzele stabilite prin contractul de asigurare.

Suma asigurata

Limita raspunderii asiguratorului prin polita; cu exceptia cazului politelor de prima dauna, trebuie sa reprezinte valoarea maxima expusa la risc.

Subasigurare

Asigurare incheiata pentru o suma mai mica decat valoarea reala a obiectului asigurat. Prima de asigurare este proportional mai mica, iar in cazul aparitiei daunelor, asiguratorul nu poate oferi plata integrala a despagubirii.

Valoare de nou

Valoarea de comercializare de nou a autovehiculelor la data incheierii asigurarii (stabilita potrivit facturilor, cataloagelor sau listelor de preturi comunicate de producatori).

 

 

Share